Knauf Knauf

Brandwerende plafonds

Weiter

Architect Norbert Figge over brandwering bij Knauf AMFArchitectenbureau Detlefsen&Figge, Kiel

Brandwering betekent dat het ontstaan en verspreiden van brand en rook voorkomen moet worden.
Voorop staat de bescherming van de gezondheid en het leven van de personen die zich in het gebouw bevinden.
Om die reden worden er afhankelijk van het soort gebouw en het gebruik hiervan specifieke eisen aan de brandweringsperiode en het brandgedrag gesteld.
Doel is om de reddingswerkers en brandweerlieden voldoende veiligheid te bieden om personen uit het gebouw te evacueren en eventuele waardevolle voorwerpen in veiligheid te brengen. De kwaliteit van de bouwmaterialen is vaak doorslaggevend bij de vraag of een brand zich ongehinderd kan verspreiden of dat de brand beperkt blijft tot de brandhaard en snel en succesvol kan worden geblust.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MENSEN EN OBJECTEN In openbare gebouwen in Duitsland worden de eigenschappen van vluchtwegen bepaald door de brandweringsverordeningen van de Duitse deelstaten. Deze geven bijvoorbeeld aan dat de vluchtwegen gedurende een specifieke periode intact en rookvrij moeten blijven. Ze mogen geen brandbare bouwmaterialen of aankleding bevatten en moeten in afzonderlijke brandzones worden opgedeeld.
Door consequente implementatie van brandweringsverordeningen bij de planning en uitvoering kunnen mensenlevens worden beschermd en tegelijkertijd materiële en immateriële schade tot een minimum worden beperkt. Ten behoeve hiervan is AMF al decennialang bezig met het produceren van speciale en gecertificeerde brandwerende systemen. Onze technici in de binnen- en buitendienst kunnen - zowel in de plan- als in de implementatiefase - ondersteuning bieden bij elk bouwproject met specifieke brandveiligheidseisen.

Bouwkundige brandwering

Bij bouwkundige brandwering wordt het plafond samen met de bovenliggende vloer en als totale constructie geclassificeerd. AMF THERMATEX®-plafonds realiseren, afhankelijk van de bovenliggende vloer, classificaties van F30 tot F120.Voor bijzondere eisen hebben wij speciale brandwerende plafonds ontwikkeld: - systeem F120 onder gewapend beton - systeem F30 onder prefab spanten - systeem F90 onder houten balken en trapeziumplaat

Mehr über baulichen Brandschutz

Meer over bouwkundige brandwering

Zelfstandige brandwering

Zelfstandige brandwerende plafonds zijn bijv. "lichte verlaagde plafonds" die bestand zijn tegen de brandbelasting vanuit de ruimte boven het plafond en van onder het plafond. Inbouwcomponenten zoals verlichting, onderhoudsopeningen, luidsprekers, borden etc. en alle aansluitingen (zoals de aansluiting op lichte scheidingswanden, schotten etc.) moeten eveneens zijn getest en geclassificeerd. Bij een brand in de ruimte boven het plafond – het meest voorkomende brandgevaar – zijn de onderliggende vluchtwegen met brandwerende plafonds van AMF 30 minuten lang beschermd. AMF BRANDWERENDE PLAFONDS F30 Uno / + Metal F30 Dual + Metal

Meer over bouwkundige brandwering

Brandweringsparameters

Brandweerstandsklassen

In de DIN EN 13501-1 worden bouwmaterialen beoordeeld en geclassificeerd conform het brandgedrag.
Er worden speciale eisen gesteld aan het materiaal dat dient als oppervlakte van bouwdelen, zoals plafondbekledingen; d.w.z. het gedrag van het materiaal bij direct contact met warmtestraling of vlammen.
De classificatie brandbaar of niet-brandbaar materiaal duidt niet alleen op het gedrag van de stof. Het gedrag bij brand
is afhankelijk van oppervlak, vorm, bindmiddel en verwerkingstechniek, enz. De bewijzen gelden daarom alleen voor het geteste materiaal of
de geteste samenstelling. Andere samenstellingen kunnen een ongunstiger brandgedrag vertonen. Klasse A2-s1, d0 komt overeen met de nationale bouwkundige classificatie 'niet brandbaar'.
AMF THERMATEX-platen zijn geclassificeerd als 'niet brandbaar' conform DIN EN 13501-1 met A2-s1, d0. De materiaalklasse staat meestal vermeld op de achterzijde van de plaat en op de verpakkingsetiketten.

De 'bouwkundige testcertificaten' worden desgewenst toegezonden.

Het Europese classificatiesysteem is door de publicatie in de bouwvoorschriftenlijst 2002/1 in het Duitse bouwrecht ingevoerd.

Componentclassificatie

Conform EN 1365-2 (brandbelasting 'onderaan') en EN 1364-2 (brandbelasting 'onderaan' en 'bovenaan'), zijn niet alleen de plafonds relevant voor het voldoen aan de afzonderlijke brandweerstandsklassen maar ook de constructie als geheel, d.w.z. de bovenliggende vloer, en ook de ingebouwde onderdelen zoals lampen, luidsprekers, diffusers, enz. die afzonderlijk aan de bovenliggende vloer moeten hangen.

Plafond en bovenliggende vloer dienen het binnendringen van vuur en hitte zo lang mogelijk tegen te houden. Deze periode wordt de brandwerendheidsduur genoemd, bijv.> 30 minuten.

Deze brandwerendheidsduur is gedefinieerd in de brandweerstandsklassen en wordt bepaald op basis van DIN EN 1363-1 met inachtneming van de keuringscriteria.

Bouwkundige eis Dragende componenten Niet-dragende
binnenwanden
Niet-dragende
buitenwanden
Dubbele vloeren Zelfstandige
plafonds
zonder ruimteafsluiting met ruimteafsluiting
brandvertragend R 30 REI 30 EI 30 E 30 (i->o) en
EI 30-ef (i<-o)
REI 30 EI 30 (a<->b)
zeer brandvertragend R 60 REI 60 EI 60 E 60 (i->o) en
EI 60-ef (i<-o)
EI 60 (a<->b)
brandbestendig R 90 REI 90 EI 90 E 90 (i->o) en
EI 90-ef (i<-o)
EI 90 (a<->b)
Brandwerendheid
120 min.
R 120 REI 120 -- -- --
Brandschot -- REI 90-M EI 90-M -- --