Knauf Knauf

Reinheid & hygiëne

Weiter

HygiëneBalans tussen reinheid en akoestiek

Wij van Knauf AMF weten dat gezondheidsinstellingen zeer hoge hygiëne-eisen stellen aan ruimten en daarmee ook aan plafonds. Een ander aspect dat in deze zin vaak onderbelicht blijft, maar minstens net zo belangrijk is, is het akoestische ruimteklimaat. Immers, in de ruimten voor patiënten kan een aangename ruimteakoestiek het welzijn verbeteren en daarmee een bijdrage leveren aan het genezingsproces. Echter ook voor personeel in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en laboratoria is een geluidsgeoptimaliseerde werkplek belangrijk, want te sterke geluidsbelasting kan leiden tot concentratiestoornissen en zelfs ziekteverschijnselen. Daarbij gelden voor de verschillende afdelingen en activiteiten van een gezondheidsinstelling zeer diverse eisen voor de ruimteakoestiek. Deze zijn voornamelijk afhankelijk van het soort gebruik: een gang stelt andere eisen aan de akoestiek dan een patiëntenkamer. Ook de kleurstelling in de verschillende delen van een ziekenhuis spelen een rol; een aangenaam kleurklimaat draagt immers merkbaar bij aan het welbevinden. Dit alles vraagt om oplossingen op maat. Daarom hebben wij verschillende plafonds en systemen ontwikkeld die niet alleen aan de hoge hygiëne-eisen in de gezondheidszorg voldoen, maar ook onze hoge standaard op het gebied van brandveiligheid en akoestiek demonstreren. Tegelijkertijd vormen ze een krachtig designelement voor elke ruimte.

Clean RoomISO-classificatie van de ruimte

Voor medisch onderzoek, medische behandelingen en de kiemvrije productie van geneesmiddelen zijn cleanrooms onmisbaar. Hier kunnen verschillende parameters zoals partikelaantal, kiemgetal, temperatuur, luchtvochtigheid en druk nauwkeurig worden bewaakt en gereguleerd, zodat de reeds aanwezige en de binnenstromende lucht zeer zuiver zijn en aan alle reinheidscriteria voldoen. Daarmee zijn patiënten beschermd en is de kwaliteit van medische producten gewaarborgd. Omdat voor alle objecten in een ruimte minimaal de ISO-classificatie van de ruimte van kracht is, moeten ook de plafondsystemen aan de vastgestelde eisen voor partikelemissie voldoen. Wij hebben gecertificeerde plafondplaten ontwikkeld die speciaal zijn afgestemd op de behoeften van uiteenlopende cleanrooms en reinheidsklassen, waardoor onze panelen geschikt zijn voor cleanrooms tot ISO-klasse 3. Al onze cleanroom-oplossingen worden onder laboratoriumcondities in de cleanrooms van de Fraunhofer Gesellschaft getest.

Reinigbaarheid en bestendigheid

Knauf AMF-oppervlakken Reinigingsmethode Reinigingscycli
Droge reiniging Vochtige reiniging Natte reiniging Drukreiniging
THERMATEX® glad, bijv. Schlicht, Laguna dagelijks
THERMATEX® gestructureerd, bijv. Feinstratos micro, Star dagelijks
THERMATEX® met structuur, bijv. Mercure, Fresko dagelijks
THERMATEX® Symetra dagelijks
Bekleed met een akoestisch-open vlies, bijv. THERMATEX® Alpha, Thermofon dagelijks
Metall/Kombimetall geperforeerd dagelijks
Metall/Kombimetall glad 1 x per week
THERMATEX® Thermaclean S 1 x per week
THERMATEX® Aquatec 1 x per week

De oppervlakken van onze THERMATEX® Thermaclean S-plafondplaten zijn getest op chemische weerstand (reinigbaarheid) ten opzichte van reinigings-, proces- en desinfectiereagentia conform DIN 53168 procedure A. Daarbij is het desinfectiemiddel zo gekozen dat alle basistypen van chemische verbindingen die aanwezig zijn in desinfectiemiddelen in de test zijn opgenomen.
Niet alle Knauf AMF-oppervlakken zijn geschikt voor bijv. natte reiniging of hogedrukreiniging. Zie bovenstaande tabel voor de juiste reinigingsmethoden.

Vochtbestendigheid

Bestand tegen waterdamp en vocht

Bestand tegen waterdamp en vocht

In zorginstellingen zijn veel mensen en er vinden veel processen plaats. Deze twee factoren leiden snel tot een verhoogde luchtvochtigheid. Daar komt de regelmatige reiniging van allerlei oppervlakken bij. Om langdurig bestand te zijn tegen reiniging en verhoogde luchtvochtigheid, moeten oppervlakken in zorginstellingen bijzonder vochtbestendig zijn. De luchtvochtigheid oefent een grote invloed uit op de stabiliteit en structuur van een mineraalvezelplafond en daarmee op de levensduur ervan. Het hoge waterdampgehalte leidt in veel gevallen tot verlies van de vormstabiliteit en tot vervormingen. Lucht gedraagt zich net als een spons en kan afhankelijk van de temperatuur water in de vorm van damp absorberen.

Hygiëneproducten van Knauf AMF

Producten en contactpersonen vinden

Hygiëneproducten van Knauf AMF

Hygiëneproducten van Knauf AMF

Onder de hygiënische producten