Knauf Knauf

Our new Mineral Solutions brochure

Documentencentrum

Knauf AMF biedt zekerheid

Sinds 1 juli 2013 geldt de EU-bouwproductenverordening (EU-verordening nr. 305/2011), die de tot dan toe geldende bouwproductenrichtlijn (BPR) vervangt. Voor bouwproducten die binnen een geharmoniseerde Europese norm vallen, of voldoen aan een Europese technische beoordeling, gelden hiermee bindende nieuwe voorwaarden voor het in de omloop brengen van bouwproducten door geharmoniseerde regels via opgave van de prestatie van bouwproducten.
Om als fabrikant aan onze verplichtingen te kunnen voldoen met het oog op de nieuwe EU-bouwproductenverordening hebben wij alle relevante documenten in de Europese lidstaattalen in een nieuw internetportaal samengesteld.

verder naar DoP-portaal